قیمت از 5,300,000 تومان + 5,850 دلار آمریکا
14 شب
از 28 اسفند 95 الی 12 فروردين 96
Turkish
tour
قیمت از 6,000,000 تومان + 6,400 دلار آمریکا
14 شب
از 28 اسفند 95 الی 12 فروردين 96
Turkish
شاهین پرواز سما