زیباترین شهرهای فرانسه

کسی هست که جمله ی معروف اندرو هپبورن را نشنیده باشد؟! "پاریس، همیشه بهترین پیشنهاد است". باید کمی وارد جزئیات شویم و بگوییم، سرتاسر فرانسه همیشه پیشنهاد خوبی برای سفر است. این کشور سراسر مقاصد شگفت انگیزی است که باید ...