ویزای چین | اطلاعات مهم و مدارک ویزای گردشگری

ویزای چین دارای ۱۶ دسته‌بندی مختلف است که هرکدام برای گروه مشخصی از افراد در نظر گرفته شده‌اند. در این مقاله به بررسی این دسته‌بندی‌ها و مدارک موردنیاز آن‌ها خواهیم پرداخت.

ویزای چین

لطفاً ویزای موردنظر خود را از جدول زیر شناسایی کرده و اطلاعات مرتبط با آن را در ادامۀ مطلب مطالعه کنید.

دسته‌بندی ویزای چین (تنها برای سرزمین اصلی):

دسته‌بندی ویزا توضیحات
C برای کارکنانِ خارجیِ حمل‌ونقل بین‌المللی صادر می‌شود؛ ازجمله کارکنان هواپیماها، قطارها و کشتی‌ها؛ یا رانندگان وسایل نقلیۀ موتوردار که در فعالیت‌های حمل‌ونقلِ بین‌المللی دخیل هستند؛ یا اعضای خانوادۀ کارکنان ذکر‌شده که در سفر با او همراه هستند.
D برای کسانی صادر می‌شود که می‌خواهند در کشور چین اقامت دائمی داشته باشند.
F برای کسانی صادر می‌شود که می‌خواهند برای تبادل، بازدید، مطالعه، تور و سایر فعالیت‌ها به چین بروند.
G برای افرادی صادر می‌شود که می‌خواهند برای ترانزیت از چین عبور کنند.
J1 برای اقامتِ خبرنگاران خارجی از سازمان‌های خبری خارجی که در چین ایستگاه دارند صادر می‌شود. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این ویزا بیشتر از ۱۸۰ روز است.
J2 برای خبرنگاران خارجی‌ای صادر می‌شود که می‌خواهند برای پوشش خبری کوتاه‌مدت به چین سفر کنند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این ویزا بیشتر از ۱۸۰ روز نیست.
L برای کسانی صادر می‌شود که می‌خواهند به‌عنوان گردشگر (توریست) به چین سفر کنند.
M برای افرادی صادر می‌شود که می‌خواهند برای فعالیت‌های تجاری و بازرگانی به چین سفر کنند.
Q1 برای کسانی صادر می‌شود که از اعضای خانوادۀ شهروندان چین بوده یا از اعضای خانوادۀ افراد خارجی‌ای هستند که در چین اقامت دائمی دارند و می‌خواهند برای ملاقات با خانوادۀ خود، یا برای مراقبت از بستگان خود به چین بروند. مدت زمان در نظر گرفته برای این ویزا بیشتر از ۱۸۰ روز است.

«اعضای خانواده» این افراد را شامل می‌شود: همسر، والدین، فرزندان پسر و دختر، همسرِ فرزندان پسر یا دختر، برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوۀ پسر یا دختر، و والدین همسر.

Q2 برای افرادی صادر می‌شود که می‌خواهند برای ملاقات با بستگان خود که شهروند چین هستند، یا افراد خارجی‌ای هستند که اقامت دائمی چین دارند، به کشور چین سفر کنند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این ویزا بیشتر از ۱۸۰ روز نیست.
R برای افرادی صادر می‌شود که استعدادهای درخشان بوده یا مهارت‌هایی دارند که به‌طور فوری در کشور چین موردنیاز هستند.
S1 برای کسانی صادر می‌شود که می‌خواهند برای ملاقات با افراد خارجی‌ای که در چین کار می‌کنند یا درس می‌خوانند، به چین سفر کنند. این افراد باید همسر، والدین، پسر یا دختر زیر ۱۸ سال، یا والدین همسر فردی باشند که در چین اقامت دارد؛ یا کسانی باشند که می‌خواهند برای کار خصوصی با  فرد مور نظر به چین بروند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این ویزا بیشتر از ۱۸۰ روز است.
S2 برای افرادی صادر می‌شود که می‌خواهند با اعضای خانوادۀ خود که افراد خارجی‌ای هستند که در چین کار می‌کنند یا درس می‌خوانند، ملاقات کنند؛ یا افرادی که می‌خواهند برای سایر کارهای خصوصی به چین بروند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این ویزا بیشتر از ۱۸۰ روز نیست.

«اعضای خانواده» این افراد را شامل می‌شود: همسر، والدین، فرزندان پسر و دختر، همسرِ فرزندان پسر یا دختر، برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوۀ پسر یا دختر، و والدین همسر.

X1 برای آن دسته از افرادی صادر می‌شود که می‌خواهند برای تحصیل، به مدت بیشتر از ۱۸۰ روز، به چین بروند.
X2 برای افرادی صادر می‌شود که می‌خواهند برای تحصیل، به مدت کمتر از ۱۸۰ روز، به چین بروند.
Z برای کسانی صادر می‌شود که می‌خواهند در کشور چین به کار کردن مشغول شوند.

مدارک اساسی برای درخواست ویزای چین

پاسپورت

پاسپورت اصل که حداقل شش ماه اعتبار و صفحات خالی دارد؛ به همراه یک فتوکپی از صفحۀ اطلاعات پاسپورت و یک فتوکپی از عکس پاسپورت (درصورتی‌که اطلاعات و عکس در دو صفحۀ مجزا قرار دارند.)

فُرم درخواست ویزا و عکس

یک فُرم ویزای پُر شده (پرینت‌شده؛ نباید دست‌نویس باشد) به همراه ۲ عدد عکس رنگی که اخیراً گرفته‌شده‌اند (عکس پرسنلی؛ صورت کامل مشخص باشد) با پس‌زمینۀ سفید.

مدرکِ معتبر دال بر اقامت قانونی یا وضعیت شهروندی. اگر درخواست‌دهنده شهروند ایران نباشد، باید کپیِ اصلِ مدرک و فتوکپی مجوزِ اقامت او در ایران ارائه گردد.

فتوکپی پاسپورت چینی پیشین یا ویزای چین پیشین (مربوط به شهروندان خارجی که در گذشته شهروند چین بوده و سپس شهروندی کشورهای خارجی را دریافت کرده‌اند.)

اگر اولین‌بار است که برای دریافت ویزای چین اقدام می‌کنید، باید پاسپورت چینی پیشین خود را به همراه فتوکپی صفحۀ اطلاعات آن همراه داشته باشید.

اگر در گذشته ویزای چین را دریافت کرده‌اید و می‌خواهید برای دریافت ویزای چین با یک پاسپورت تجدید‌شده که ویزای چینی ندارد اقدام کنید، باید فتوکپی صفحۀ اطلاعاتِ پاسپورت پیشین و فتوکپی عکس پاسپورت پیشین خود را ارائه کنید (درصورتی‌که در صفحات جداگانه قرار دارند.) همچنین، باید فتوکپی صفحۀ ویزای چینی پیشین نیز ارائه گردد (اگر نامتان در پاسپورت کنونی با نامی که در پاسپورت پیشین وجود دارد متفاوت است، باید مدرکِ رسمی دال بر تغییر نامتان را ارائه دهید.)

مدارک موردنیاز برای ویزای چین نوع L (ویزای گردشگری)

درخواست‌دهندگان ویزا باید یک مورد از مجموعه مدارک زیر را فراهم کنند:

  1. دعوت‌نامۀ صادر شده توسط بخش‌های دولتیِ مرتبط با گردشگری و تأییدیۀ مالیِ درخواست‌دهنده (بر اساس برنامۀ سفریِ درخواست‌دهندۀ ویزا در چین، به روزانه ۱۰۰ دلار آمریکا نیاز است.)
  2. دعوت‌نامۀ صادر شده توسط آژانس‌های مسافرتی چینی، رزرواسیون هتل با پرداخت کامل هزینه، برنامۀ سفر در چین با جزییات، بلیت رفت‌وبرگشت هوایی، بیمۀ سفر و تأییدیۀ مالی. تأییدیۀ مالی باید تأییدیۀ حساب بانکی بوده (نباید کمتر از ۵۰۰۰ دلار آمریکا باشد) یا تأییدیۀ دارایی‌ها بوده (نباید کمتر از ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا باشد) یا اصلِ تأییدیۀ اعتبار بانکی باشد. بر اساس برنامۀ سفرِ درخواست‌دهندۀ ویزا در چین، برای دو مدرکِ اول، روزانه ۱۰۰ دلار آمریکا افزوده موردنیاز است.
  3. دعوت‌نامۀ صادر شده توسط هر یک از شهروندان چین، کپی ID card دعوت‌کننده، برنامۀ سفری در چین همراه با جزییات، بلیت هوایی رفت‌وبرگشت، بیمۀ سفر، و تأییدیۀ مالی. اگر دعوت‌کننده دارای شهروندی چین نیست، باید نسخه‌های کپیِ پاسپورت و مجوز اقامت او در کشور چین ارائه گردد. تأییدیۀ مالی باید تأییدیۀ حساب بانکی بوده (نباید کمتر از ۵۰۰۰ دلار آمریکا باشد) یا تأییدیۀ دارایی‌ها بوده (نباید کمتر از ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا باشد) یا اصلِ تأییدیۀ اعتبار بانکی باشد. بر اساس برنامۀ سفرِ درخواست‌دهندۀ ویزا در چین، برای دو مدرکِ اول، روزانه ۱۰۰ دلار آمریکا افزوده موردنیاز است. دعوت‌نامه باید موارد زیر را شامل شود:
    1. اطلاعات فرد دعوت‌شده؛ ازجمله نام کامل، جنسیت، تاریخ تولد، شمارۀ پاسپورت و… .
    2. تاریخ‌های ورود و خروج فرد دعوت‌شده، اماکنی که در چین بازدید خواهند شد و… .
    3. اطلاعات فرد دعوت‌کننده؛ ازجمله نام کامل، شمارۀ ID، شماره تلفن، آدرس، امضاء و… .

توجه:

بر اساس قوانین ارائه‌شده توسط سازمان « Exit and Entry Administration Law of the People’s Republic of China» فرد، شرکت یا سازمانی که دعوت‌نامه(ها) را فراهم کرده است، مسئولیت صحتِ تمام اطلاعات درج‌شده در نامه(ها) را بر عهده دارد.

برای خرید تور چین و اطلاع از قیمت‌های آن، به این صفحه مراجعه کنید: تور چین

منبع: وب‌سایت سفارتِ جمهوری خلق چین در جمهوری اسلامتی ایران

نوشته شده در ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ توسط سیروگشت با موضوع راهنمای سفر
تبلیغات چپ