ایران مرکز

ایران مرکز

مجری مستقیم تورهای ورودی و خروجی و برگزاری تورهای تخصصی نمایشگاهی اروپا,وفروش بلیط داخلی وخارجی کلیه خطوط

نام مدیر : آقای دکتر قاسمی

شماره مجوز : 126-18442

تلفن : 02166970970

سایت : www.iranmarkaz.ir

آدرس : دفترمرکزی خیابان جمهوری چهارراه 12فروردین پلاک 1045

تبلیغات چپ