آذر گشت ملکی

فروش بلیط داخلی و خارجی کلیه خطوط بین المللی برگزاری تورهای داخلی و خارجی نمایندکی کانون اتومبلی رانی و جهان گردی نمایندگی قطارهای مسافربری شرکت رجا

نام مدیر : آقای محمد ملکی

شماره مجوز : 1333254

تلفن : 0411-3333177

سایت : www.malekitour.com

آدرس : تبریز، ولی عصر، فلکه بزرگ، جنب بانک صادرات، شرکت آذر گشت ملکی

تبلیغات چپ