سیاحان گشت پاسارگاد

تورهای داخلی (طبیعت گردی- فزهنگی) /تورهای خارجی/ رزرواسیون هتل/ اخذ ویزا…

نام مدیر : محمد رضا معزی

شماره مجوز : 126-14045

تلفن : 22688794-8

سایت : www.pasargadhotels.com

آدرس : فرمانیه- میدان چیذر- روبروی شهروند چیذر- جنب بانک اقتصاذ نوین- طبقه اول

تبلیغات چپ