مدار

نمایندگی سه شرکت معتبر ترکیه در شمالغرب کشور

تنها کارگزار رسمی سفارت امارات متحده عربی در شمالغرب کشور

تنها مجری مستقیم استانبول و آنتالیا در استان اردبیل

منتظر خبرهای خوب باشید

نام مدیر : پژمان جوادی

شماره مجوز : 93/4/2/867

تلفن : 045-33252111

سایت : www.madarair.ir

آدرس : خیابان معلم - مابین پیتزا نیک و ایستگاه سرعین

تبلیغات چپ