طاها سفیر پارسه

طاها سفیر پارسه

صدور بلیط های داخلی و خارجی به صورت سیستمی و چارتر. اخذ ویزا . اخذ هتل . برگزار کننده تور های خارجی و داخلی

نام مدیر : عطیه پردل

شماره مجوز : 932/126-8925

تلفن : 66730602

سایت :

آدرس : خیابان حافظ-روبروی بازار موبایل ایران-ساختمان مبلمان اداری ایرانیان -طبقه چهارم -آژانس طاها سفیر

تبلیغات چپ