پدیده 81

فروش بلیط های هواپیمایی داخلی و خارجی، تورهای مسافرتی داخلی و خارجی

نام مدیر : امیرهوشنگ قاسمی

شماره مجوز : بند الف و ب

تلفن : 43938

سایت : www.padideh81

آدرس : خیابان بهشتی، خیابان وزرا، جنب کوچه سوم، پلاک 27، ساختمان 22، واحد 2

تبلیغات چپ