آماج پرواز پارس

آماج پرواز پارس

آژانس مسافرتی و گردشگری آماج پرواز پارس مجری تورهای گردشگری و دارای مجوزهای بند ب و بند الف بوده و چارتر کننده مسیرهای مختلف

نام مدیر : مهرداد خوان یغما

شماره مجوز : 912/126-12808

تلفن : 021_88230594-8

سایت :

آدرس : شهرآرا،نبش خیابان شانزدهم،پلاک40،واحدیک

تبلیغات چپ