هتل های لنکاوی

هتل آسینیا

خوب

مالزی ، لنکاوی

هتل بلا ویستا

خوب

مالزی ، لنکاوی

هتل برجایا

عالی

مالزی ، لنکاوی

هتل وستین

عالی

مالزی ، لنکاوی

هتل هالیدی ویلا بیچ

خیلی خوب

مالزی ، لنکاوی

هتل تانجونگ

عالی

مالزی ، لنکاوی

هتل مریتوس

عالی

مالزی ، لنکاوی

در این بخش به معرفی بهترین هتل های لنکاوی می پردازیم.