هتل های سن پترزبورگ

هتل بلموند گرند یوروپ

عالی

روسیه ، سن پترزبورگ

هتل رنسانس سن پترزبورگ

عالی

روسیه ، سن پترزبورگ

هالیدن این

خیلی خوب

روسیه , سن پترزبورگ

هتل پارک این

خیلی خوب

روسیه ، سن پترزبورگ

سن پترزبورگ از شهرهای مهم کشور روسیه می باشد. هتل های سن پترزبورگ اکثرا عالی بوده و می تواند نیاز شما را برآورده نماید.