تور ترکیبی عراق

تور ترکیبی عراق می تواند شامل چند شهر زیارتی عراق مانند نجف ، کربلا ، کاظمین و سامرا و حتی در مواردی بغداد باشد که البته بستگی به آژانس برگزار کننده تور می باشد.